วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

TATTOO

การสัก ( TATTOO)

การสักของรูปนี้เป็นแบบสวยงามเป็รูปมังกร 2 ตัวล้อมรอบพระอาทิตย์และอยู่บนเมฆเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและมีลายละเอียดในการสักมีความงดงามของศิลปะและเป็นภาพที่ผมชอบการของรูปนี้เป็นแบบสวยงามเป็นรูปยักษ์คาบลูกิต่อสู้กับมังกรคาบคัมภีร์อยู่เป็นศิลปะที่งดงามอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมาก


การสักของรูปนี้เป็นแบบสวยงามเป็นรูปมังกร สองตัวล้วมด้วยพระอาทิตย์และมีปีศาจอยู่ข้างล่างเป็นภาพที่ผมชอบในงานศิลปะที่มีรายละเอียดที่สวยงามเป็นอย่างมาก


การสักของรูปนี้เป็นแบบศิลปะวัฒนธรรมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนิ้วพนมมือนั่งอยู่บนดอกบัวเป็นภาพที่สวยงามอย่างวัฒนธรรมของพระพุทธรูปของเจ้าแม่กวนอิมเป็นภาพที่ผมชอบ
การสักของรูปนี้เป็นแบบสวยงามของศิลปะเป็นรูปมังกรรอดหยินหยางและมีปีศาจอยู่ข้างๆหัวมังกรเป็นศิลปะที่ดูสวยงามอีกแบบเป็นภาพที่ผมชอบอีกเหมือนกันนาย โชคชัย รัตนัย
รหัส 47202490078
หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ไม่มีความคิดเห็น: